Застраховка на етажна собственост. Защо, кога и при какви условия?

Управление
13
February
2024

Застраховането на етажна собственост добива все по-голяма популярност, особено когато става въпрос за нови сгради или комплекси от затворен тип.

Това обаче не означава, че застраховането е привилегия само за новото строителство. Напротив - всяка етажна собственост може да се възползва от услугите предлагани от застрахователните компании.

Много хора биха погледнали скептично на този възможност, но ние ще ви помогнем да направите информиран избор.

Нека започнем с това, какво по-точно представлява застраховането на етажна собственост. Редно е да обясним, че този тип  застраховане покрива само общите части на сградата, а не и индивидуалните. Такъв тип полица покрива редица бедствия и аварии, като пожар, мълнии, бури, градушки, земетресения и наводнения. В зависимост от избрания пакет, застраховката може да покрива щети от вандализъм, късо съединение, увреждане от удар от транспортно средство и много други. Реално погледнато - всичко, което може да причини някаква вреда по етажната собственост. Всеки застраховател предлага различни услуги на различни цени, за това ви съветваме да не се спирата веднага на първата оферта, а да проверите вариантите си.

Застраховка на етажна собственост може да се направи само, когато сградата  е снабдена с технически паспорт. Този технически паспорт предоставя пълна информация за техническото състояние на сградата, всички извършени промени и преустройства.

След сключване на застраховката, ще получите договор ясно описващ условията и покритието на полицата. Този документ трябва да се съхранява при домоуправителя. При възникване на събитие или щета, включена в полицата, домоуправителят е длъжен да се свърже със застрахователят, не по-късно от една седмица след узнаването в писмен вид или по телефон. Застраховащият следва да направи всичко по силите си за разкриване на причините, хода и последиците от застрахователното събитие и да минимизира възникналите щети. Важно е да се отбележи, че без позволение на застрахователя, етажната собственост няма право да извършва дейности по щетите, докато не се направи експертна оценка.

С написаното до тук става ясно, че такъв тип застраховане  дава редица предимства и улеснява управлението на етажната собственост. Този тип услуга добива все по-голяма популярност, независимо дали става въпрос за ново или старо строителство.

Предишна статия
Следваща статия