Касата на входа - за какво давам парите си

Управление
Гергана Кръстева
15
January
2024

Касата  на входа и нейният правилен отчет стоят в сърцевината на доброто управление на етажната собственост. Всеки собственик и ползвател имат право да знаят наличната сума в касата, а за още по-голяма прозрачност на средствата контролния съвет е длъжен да извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и да представя на общото събрание доклад за нейното общо състояние. В случай, че етажната собственост не е учредила контролен съвет, то тогава тази проверка се осъществява от избрани от общото събрание лица.

Тук обаче се появява въпросът „Къде отиват парите, които даваме всеки месец?“ и всъщност какво може да включва тази месечна такса, какво влиза в нея и какво не? Обикновено тази сума включва „разходите за консумативни материали, свързани с управлението, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата“. Под „други разноски“ може да се впише допълнителна такса за домашен любимец, но само ако ползва общите части на блока. Възможно е да се създаде „Фонд ремонт“, чийто бюджет да се запълва всеки месец с определена сума от апартамент. Тази сума се определя на общото събрание по канален ред. По този начин се улеснява заплащането на непредвидени или спешни ремонти в бъдещето.

Говорейки за ремонти е много важно да се запознаем с процедурата около тях. Всеки живущ в сградата е задължен да заплати своята част от сумата за ремонт, като тя се определя съразмерно с притежаваните идеали части. Решението да се направи ремонт отново както се досещате се взима на общото събрание. Разбира се понякога се случва така, че ремонтът, който трябва да се извърши не търпи отлагане. Тогава той влиза в категорията „Спешен ремонт“. При наличието на такава потребност, управителят или управителния съвет трябва незабавно да отпусне средства от фонда. Когато обаче средствата във фонда не са достатъчни се свиква общо събрание, но този път сроковете за предизвестие са по кратки – 24 часа, като в зависимост от календарната дата е позволено, ако се падне в почивна дата, то да се осъществи. Но тук вече се появява друг проблем – не всеки е готов да извади на момента необходимата сума. При такава ситуация има възможност общото събрание да вземе решение за кредит, който да покрие разходите на ремонта.

Не забравяйте, че всеки живущ в сградата има право да знае до стотинка наличната сума в касата и още колко средства са отпуснати за определени дейности през месеца, каква новопостъпилата сума или казано накратко – всяко движение по касата. Това се осъществява на общи събрания или чрез писмен отчет поставен на информационното табло. В случай, че този отчет не се осъществява имате право да изискате такъв с оглед защита на правата ви като живущ в сградата. За по-подробна информация ви съветваме да погледнете други наши статии и да се запознаят със Закон за управление на етажна собственост.

Предишна статия
Следваща статия