Разлика между идеални части и общи части в етажната собственост

Управление
30
January
2024

Говорейки за управление на етажна собственост няма как да не се появи въпросът с разграничаването на общите от идеалните части. Често чуваме за “свободно ползване на общите части” или “Х се определя от идеалните части”, но как по-точно можем да тълкуваме тези две понятия и защо това е толкова важно? Нека започнем с ясното диференциране на понятието “идеални части”.

Идеалните части на всеки обект са лична собственост. Те се определят от площта на самостоятелния обект - апартамент, офис и др. и прилежащите му складови помещения - мазе, таван. Сборът от квадратурата на самостоятелните обекти на лицето се разделя на общия брой самостоятелни обекти и складове в обекта, а полученото число се преобразува в проценти.

По този начин отделяме идеалните части от общите части и става ясно всеки собственик колко точно притежава. Притежаваните идеални и общи части се съобщават на Общо събрание (ОС) и се приемат. Важно е да се отбележи, че представените стойности могат да бъдат отхвърлени от ОС, само при наличие на грешка при изчисленията!

За щастие подобни сложни математически действия биха влязли рядко в употреба, тъй като процентът на идеалните части е записан в документа за собственост. Ето нещо важно, което трябва да следите при закупуване\прехвърляне на апартамент!

Общите части следва да бъдат всичко, което не е идеална част или още по-накратко казано - всяка част на сградата, осигурява достъпа на всяко лице до неговите идеални части.  Общите части биват два вида:

  1. Общи части в сграда по естество -  стълбище, площадки, асансьор, покрив, комини, стени, водосточни тръби и др.
  2. Общи части по предназначение  - Това са допълнителни общи части, които дават допълнителни удобства на живущите - двор, градина, партер и др.

Общите части, както името подсказва, са за общо ползване и никой няма право да ограничава достъпа на живущите в сградата до тях. Всеки има право да участва във вземането на решения относно ремонтните дейности на общите части. Лица спиращи свободния достъп или присвоили незаконно от общите части на ЕС подлежат на законови санкции.

Тук идва основната разлика между общи и идеални части. Ако с идеалните части можем да разполагаме както искаме, то с общите нещата стоят доста по-различно. Всяка промяна, преструктуриране, преобразуване и ремонт на общите части трябва да бъде одобрено от живущите в сградата и гласувано на ОС. При свикване на събрание пък е от голямо значение процентът идеални части. Ето защо е толкова важно да разграничаваме двете понятия.

Предишна статия
Следваща статия