Управление на етажна собственост - добри практики

Управление
Гергана Кръстева
26
January
2024

Работата на домоуправителя е времеемка и често подценявана като значение и отговорности. Често няма фиксирани права и задължения, но от избраният на общо събрание домоуправител се очаква да е пряк контакт при всеки евентуален казус, повреда или нововъведение, както и да ръководи финансите на своя вход - събиране на входни такси, управление на каса и следене на отчетност. 

Затова е важно домоуправителят да създаде и следва модел на управление, който му помага да организира, следи и контролира по-лесно менажирането на своя вход.

Няма значение дали сте млад домоуправител или такъв с опит, дали сте добре запознати със ЗУЕС или ви предстои тепърва да се запознаете с него – всеки има нужда от съвети от практиката, които не са описани в документите, а се предават от уста на уста или се придобиват чрез натрупан опит. В тази статия ще се опитаме да маркираме малки крачки, с които да спестим време и неприятностите, които може да възникнат с течение на практиката, като Ви запознаем с някои подробности, които надяваме се ще са Ви от полза.

Всеки домоуправител се е сблъсквал с проблема да организира общо събрание, на него да се вземат необходимите решения и след това то да се окаже нелегитимно. Независимо от предмета на разискване по време на всяко събрание трябва да се води протокол от протоколчик по установения ред, а именно:

  • Протоколчикът се избира от председателстващият, в протокола се описва подробно разискваните въпроси, взетите решения, броят на хората гласували със „За“, тези с „Против“и въздържалите се, задължително се подписва от всеки присъстващ.
  • В случай, че на събранието съществува упълномощено лице, то следва това също да се впише в протокола. Често срещана грешка тук е, че в протокола се вписва датата и часа на провеждане на събранието, но не и мястото. Липсата на тази на пръв поглед незначителна подробност прави събранието нелегитимно.
  • Задължително се вписва броя на присъстващите на събранието и идеалните части на сградата, като това цели да установи правотата на взетите решения.
  • Протоколът следва да се изготви в седем дневен срок от осъществяването на събранието, след което се поставя на видно за всички място, а копие заверено с „Вярно с оригинала“ трябва да бъде предоставено на всеки собственик. По закон имате право да откажете да се разпишете в протокола, което също трябва да бъде отчетено в него. Ваше право е след изготвянето на протокола и получаване на копие да го оспорите, като това се осъществява в писмен вид пред управителния съвет в седем дневен срок, но ако по една или друга причина не можете да спазите срока, то тогава той може да се удължи, но не с повече от месец.

С оглед на това да си спестите главоболия ви съветваме да инвестирате повече средства за поддръжката на входовата документация. Типичен пример е поддръжката на домовата книга. Това е документ, който е необходим с течение на дълги години, но често бива пренебрегнат. Най-често за воденето на такава книга се избира най- обикновена тетрадка, която бързо се превръща в куп хвърчащи листове.
Възстановяването на информацията от тази книга е времеемко и е добре да изберете сигурен носител за домовата книга, както и да съхранявате копие от нея. 

Говорейки за хвърчащи листове не можем да пропуснем информационното табло на входа, като често тази функция изпълнява входната врата. Колко често сте чували от съседите си: „Ами то падна и после чистачката го е помислила за боклук и го изхвърлила“ или „Вкарвахме едни мебели и го скъсахме, изкарай ново“?
Това често води и до загуба на ценна информация, отвъд факта, че естетически не стои добре и създава практиката на лепене по входната врата на хвъращи бележки.


За да си спестите подобни проблеми инвестирайте в хубаво табло, което да се постави на видно място, но в същото време без да има опасност от непредвидени инциденти. И кой каза, че на таблото може да поставя само информация от събранията? Използвайте го като средство за комуникация с вашите съседи. По този начин ще се привлича внимание към него и все по-рядко ще има хора, които не са прочели или разбрали важна информация, касаеща входа ви.

Това са само малка част от въведенията, с които можем да подобрим в управлението на етажната собственост. Важно е да се отбележи, че трябва да бъдем отворени към нови и иновативни начини на управление с цел по-качествени и целесъобразни дейности.


Komshi.bg може да е ваш доверен помощник в организирането на домоуправителските ви задължения. На първо място платформата ни осигурява целия необходим набор от документация, необходим за менажирането на етажната ви собственост, а също така ви помага да съхранявате на сигурно и лесно място вече попълнената документация.
Платформата автоматизира всички процеси свързани със следеното на отчетност - събирането на такси, следенето на наличната каса и броят домакинства, брой собственици и наематели, но най-вече дава възможност за проследяване на дължимото от всеки, което свежда до минимум шансовете за некоректни платци.
Тази информация спомага и за прозрачното управление на даден вход, тъй като голяма част от информацията е отворена към всички живущи във входа и ще избегнете въпросите, касаещи отделните компоненти, от които е съставена сумата за входната такса, сумата, налична в касата на входа, данни за живущите в даден апартамент и други.
Освен това komshi.bg ще ви спести много време, започвайки от събирането на входните такси. Всички знаем колко времеемко може да бъде събирането на входни такси, особено през отпускарските периоди, когато срещата с ваш съсед, за да получите на ръка месечната такса може да бъде много времеемка и да ви създаде главоболия.
Нашата платформа позволява плащания кеш през EasyPay, онлайн през ePay, за да може да ви също толкова удобно както заплащането на вашите комунални услуги.

Предишна статия
Следваща статия