Ролята на домоуправителя в етажната собственост

Управление
01
February
2024

Домоуправителят е лицето, което е с основна роля при управлението на етажната собственост. Той се грижи за цялостната поддръжка на сградата, финансовата отчетност и състоянието на общите части. Една от основните му отговорности е администриране на документацията, което показва, че при изборът на лице, което да заема тази длъжност трябва да подберем отговорен човек, който е запознат със Закона управление на етажната собственост. Домоуправителят трябва да е достатъчно мотивиран и компетентен, за да може да служи адекватно на живущите в сградата. За да улесним изборът на такова лице е необходимо да се запознаем с основните функции на домоуправителя.

Ролята на домоуправителя при вземане на решения на Общото събрание

Домоуправителят подсигурява прилагането на всички решения взети от Общото събрание (ОС) и се грижи за тяхното изпълнение и спазване. Той свиква поне веднъж годишно ОС, на което да предостави отчет за извършената работа, финансовото състояние на етажната собственост и бъдещи дейности.

Ролята на домоуправителя при воденето на документация

Домоуправителят има за задължение да съхранява протоколната книга, книгата на вписаните в сградата лица, както и всякакъв друг вид документация. В случай на възникнал легален въпрос, домоуправителят е длъжен да съхранява всякакъв вид кореспонденция. Лицето заемащо тази длъжност се грижи всеки жител на етажната собственост да има равен достъп до тази информация.

Ролята на домоуправителя при ремонтни дейности

Домоуправителят е длъжен да свика Общо събрание при предвидени или не ремонтни дейности. Той трябва да следи за коректността на живущите при съгласуване на оферти, да подсигури достатъчна прозрачност на средствата и да подпомага вземането на решения. Използване на средства от “Фонд Ремонти” става само със знанието и одобрението на домоуправителя и обществения съвет.

Ролята на домоуправителя при легални въпроси и решения

Домоуправителят има за задача да представя етажната собственост пред местната власт и всичко касаещо управлението на етажната собственост. Той се грижи за предоставяне на необходимата документация и нейното съхранение.

Ролята на домоуправителя като медиатор

Най важната роля на домоуправителя е да подсигурява защитена среда, в която всеки жител на етажната собственост да може да упражнява правата и задълженията си. Домоуправителят трябва да следи за възникнали конфликти и да подпомага тяхното решаване. Той трябва да следи за изпълнението на правилника на вътрешния ред и да налага глоби при неговото нарушаване. Тук виждаме неговата функция на посредник при спазването на реда и комуникацията между съседите.

Ролята на домоуправител като вещо лице

При изборът на домоуправител е необходимо да се избере човек запознат със закона, така че да може да дава адекватни съвети при възникнал казус. Всеки домоуправител трябва да е добре запознат със ЗУЕС и да притежава необходимите качества за управление на етажна собственост. За тази цел Ви съветваме да посетите Komshi.bg - ЗУЕС

Предишна статия
Следваща статия